Ana Sayfa Video Parasal Sistemler Ekolojisi, Terra, C3 ve Para Birimi Olarak Zaman

Parasal Sistemler Ekolojisi, Terra, C3 ve Para Birimi Olarak Zaman

PAYLAŞ

Leitear, bu röportajında 3 çeşit alternatif para biriminden bahsediyor, Terra, C3 ve Fureei Kippu. Leitear bunların mevcut paraların yerini alması gerekmediğini fakat ilaveten kullanılmasından büyük fayda sağlanabileceğini belirtiyor.

Ticari Kredi Halkası

Bernard Lietaer, Gwendolyn Hallsmith:

Ticari Kredi Halkası (C3), Hollanda asıllı bir ArGe Sivil Toplum Kuruluşu olan Sosyal Ticaret Örgütü (STRO) tarafından Brezilya’da yapılan çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmış bir finansal yenilik. Uruguay C3’leri ülke çapında uygulamaya geçirmiş ve şimdi C3’ü vergi ödemeleri için kabul edilen bir para birimi olarak kullanıyor.

Bu sistem şöyle işliyor. İlk önce katılımcılar arasından Küçük veya Orta Büyüklükte bir İşletme bir faturayı yada benzeri türden alacağı temsil eden bir evrağını sigortalattırıyor. Sonra bu evrak tamamlayıcı bir para birimini desteklemek için kullanılıyor, örnek olsun diye bu para birimine TicariMangır diyelim, bu TicariMangır alacağı temsil eden evraktaki parayla aynı miktarda olacak şekilde bir bilgisayar işlemiyle dolaşıma çıkıyor. Bu TicariMangırlar likit ödeme enstrümanları olarak işletmeler-arası bir ağ içinde kullanılırlar. Eline TicariMangır geçen herkes bunları dollar, avro, yen, peso gibi klasik banka borcuna dayalı para birimlerine çevirebilir, tabi bu takdirde evrağın vadesine kadar olan faiz maliyetini ödemek zorundadır, yada bu TicariMangırlarlı bir maliyeti olmadan doğrudan kendi tedarikçilerine ödeme yapmak için kullanabilir. Evrağın vadesi geldiğinde, evrağın karşılığı olan meblağ klasik para şeklinde ödenir, bu ödemeyi ya evrağın ilk alıcısı olan şirket yapar yada işlerin kötü gitmesi durumunda evrağı sigortalayan sigorta şirketi tarafından ödenir. Bunun yanında, vade geldiğinde, o evrağa dayanarak yaratılmış tüm TicariMangırlar klasik paraya maliyetsiz bir şekilde çevrilebilir hale gelir.

Bu yöntem sayesinde C3 üyelerinden oluşan ağa daha düşük maliyetlerde döner sermaye enjekte edilmiş olur, çünkü toplu düzeyde yaptırılan sigortanın maliyeti klasik kredi sisteminde bankalardan alınan kredilerin yarattığı bileşik faizden daha azdır (Uruguay’da sigortanın maliyeti evrak değerinin %1 dir). Genel istihdam piyasasındaki özel işlerin çoğunun KOBİ’lerden kaynaklandığını düşündüğümüzde, C3 mekanizmasının nasıl tüm ekonomiye ve istihdama istikrar getirdiğini daha kolay görürüz.

Eğer yerel ve bölgesel dahil olmak üzere tüm idareler vergi ödemelerinde C3 parasını kabul ederlerse, bu sadece diğer işletmeleri C3 kabul etmek için teşvik etmekle kalmaz ayrıca yönetimlere başka türlü toplayamadıkları ek bir gelir kaynağı da yaratmış olur. Bu ilave gelir orijinal evrağın vadesinin gelmesiyle otomatikman klasik para biçiminde mevcut olur. Böylece C3 kabul etmek mevcut üretim uygulamalarına negatif etki etmez. Uruguay bu stratejiyi uygulayan ilk ülke oldu, C3 her türlü ücretlerin ve vergilerin ödenmesinde kabul edildi.

C3 yaklaşımı işsizliğin azaltılmasında muhtemelen en güvenilir yol, ve vergi ödemelerinde C3 kabul etmekte yönetimler için C3 sisteminin yayılmasında en etkili yollardan biri. Ayrıca bu, aynı bölgesel ağ içinde bir hesaba sahip olan işletmelerin bakiyelerini kendi aralarında harcamaları için bir teşvik niteliğindedir, böylece bölgesel ekonomi daha da canlanır.

Bu kazan-kazan yöntemi ana finans sitemini de içine alır. C3 sürecinin tümü bilgisayarlarla gerçekleştirildiğinden, sigorta ve kredi kuruluşları için kredi ve sigorta işlerini oldukça kolaylaştırır. Bir KOBİ işletmesi için maliyet normal finansmandan daha düşüktür, KOBİlere hizmet vermenin maliyeti düşük hale geldiğinden bankacılık daha çok para kazanır, ve bankalar için iş hacmi artar. Bunun nedeni, bir C3 sistemi içerisinde krediler için tüm ağ ile pazarlık edilir, bu da finans sektörü için o ağın katılımcıları arasında otomatik olarak bir risk dağıtımı oluşturur.